Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Leverantörer: Kommunalförbundet kan behöva dela dina personuppgifter med våra upphandlade leverantörer. Om det sker skriver vi avtal som reglerar hanteringen av personuppgifter. Detta kan till exempel röra sig om entreprenörer som utför sophämtning åt förbundet.

 

Andra myndigheter: Vafabmiljö kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Statistiska centralbyrån (SCB), Försäkringskassan, Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.