Varför tog ni bort containern brännbart på Återbruket?

För att öka sorteringen. Sedan vi tog bort containern för Brännbart på Återbruket och ersatte den med Tapeter, Takpapp, Gummi, har avfall till förbränning minskat med ca 40 procent.