Ingen sophämtning på midsommarafton i Västerås

Varför ska vi ha en gemensam taxa?

Taxan uppmuntrar till ökad sortering av matavfall, förpackningar och minskade mängder restavfall. Vi styr även mot fler gemensamma hämtställen, längre intervall mellan tömningarna och vi inför nya mer effektiva system för insamling av avfall. På så vis kan vi även minska de tunga transporterna. Med den gemensamma taxan balanseras priser och kostnader för alla i regionen. Den som bor långt ute på landet ska inte behöva betala mer än den som bor i stan.