Ingen sophämtning på midsommarafton i Västerås

Varför försvinner abonnemang osorterat?

Svar: Enligt ny lagstiftning som träder i kraft den 1 januari 2024 så får inte matavfall och trädgårdsavfall blandas med andra typer av avfall. Detta gäller både hushåll och verksamheter.

Om du idag har ett abonnemang som kallas ”Osorterat” kommer det att tas bort vid årsskiftet. Du kommer då att få två alternativ: antingen använda en särskild behållare för matavfall eller kompostera matavfallet hemma. Du som har abonnemang osorterat kommer att få mer information om hur du kan göra ditt val.