Ingen sophämtning på midsommarafton i Västerås

Varför erbjuder ni inte sortering i fyrfackskärl?

I VafabMiljö-regionen har vi inte valt att samla in avfallet i fyrfackskärl ännu. Det kräver stora investeringar i nya sorters hämtningsfordon eller förnyade avtal med våra underentreprenörer. Det finns flera skäl till detta men det stora skälet är, att vi enbart ansvarar för hämtning av rest- och matavfall (samt grovavfall via återbruken). Det är endast till hämtning av mat- och restavfall som vi får använda avfallstaxan. Förpackningar är det producenterna som ansvarar för och ska bekosta. De kommuner som valt att införa fyrfackskärl, är de som ändå har behövt investera i nya fordon eller förnya avtal med entreprenörer. Ofta har det skett då man infört hämtning av matavfall. Det är kommuner som varit väldigt sena med att börja samla in matavfallet. Då har det inte kostat så mycket extra för att gå över till fyra fack istället för två olika kärl. Man har också kunnat motivera att man använder avfallstaxan till detta, för att det har visat sig att det blir mindre förpackningar i restavfallet och därmed mindre mängder och kostnad för kommunen/avfallsbolaget för att ta hand om restavfallet.