Varför blir det gratis insamling av matavfall?

Svar: Eftersom det blir obligatoriskt att sortera ut sitt matavfall från och med 1 januari 2024, så vill vi underlätta för alla att ta hand om sitt matavfall utan att behöva betala för det.