Risk för förseningar på grund av snö och halka

Var kan jag läsa mer om Vafabmiljös ekonomi?

Du kan läsa mer i vår Årsredovisning och Verksamhetsberättelse på vafabmiljo.se/kundservice/dokument