Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Var kan jag lära mig mer om avfall?

På vår webb vafabmiljo.se/avfall kan du hitta en hel del information. Du kan även kontakta våra Miljöinformatörer om du vill ha besök i en skolklass eller på till exempel ett möte i din bostadsrättsförening.