Begränsad hjälp på Kundservice från kl 11.00 den 19 april

Var i lagstiftningen regleras den fastighetsnära förpackningsinsamlingen?

Förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar samt Avfallsförordningen (2020:614).