Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Var i lagstiftningen regleras den fastighetsnära förpackningsinsamlingen?

Förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar samt Avfallsförordningen (2020:614).