Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Vad kostar det att beställa en extra tömning av rest- och/eller matavfallskärlet?

I Avfallstaxan 2022 hittar du information om avfallskostnaderna. Att beställa en extra tömning, en så kallad budning kostar 475:-/hämtning (enligt 2022 års taxa) och beställningen gör du genom att kontakta vår kundservice.