Till dig vi inte kommer fram till på grund av halt väglag
Längre svarstider på kundservice

Vad kan jag göra för att minska mina kostnader för avfallshantering?

Svar:
• Minska kärlstorlek.
• Dela kärl med en granne, om du redan idag har små mängder avfall.
• Byta till abonnemang med kärl för utsortering av matavfall, om du har abonnemang osorterat.

Här kan du välja abonnemang