Vad innebär medveten konsumtion?

Att konsumera medvetet innebär här att ha förståelse för hur den egna konsumtionen påverkar miljön. I det ingår att känna till vilka problem som konsumtion leder till och hur det går att minska den egna miljöpåverkan genom ändrade konsumtionsmönster.