Vad innebär 7 % för en ”vanlig villakund” med grön och brun tunna?

Om det bor 4 personer i hushållet så innebär det att innehållet i gröna tunnan ska minska med 40 kg restavfall och i bruna tunnan ska minska med 15 kg matavfall. Vid Återbruksbesöken ska mängden grovavfall minska med 76 kg för hushållet och mängden farligt avfall (inklusive el och batterier) minska med drygt 7 kg.

En minskning med 7 % av mängderna innebär också att behandlingskostnaderna för avfallet minskar och att det blir lika mycket avfall som ska transporteras med våra sopbilar. Eftersom taxan för avfallshantering baseras på vilka kostnader vi har, så påverkar dessa 7% även taxan.