Ingen sophämtning på midsommarafton i Västerås

Vad ingår i grundavgiften?

I grundavgiften ingår kostnader för administration såsom kundservice och fakturering, information, planering och utveckling, registerhållning, IT samt sluttäckning av kommunalförbundets deponier då de inte längre används. Dessutom har du tillgång till Återbruken där du kan lämna grovavfall och farligt avfall. Grundavgift debiteras för alla fastigheter med byggnad där människor vistas och det uppkommer hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall.