Vad har ni för tömningsfrekvens på slam?

Innan tömning skickar vi ett brev till dig med information om att slamtömning sker månaden efter. Observera att olika omständigheter kan medföra att tömningstiden kan förskjutas något. Om du har en sluten tank kan det finnas risk att slammet som finns kvar i tömningsröret fryser vintertid. Beställ därför tömning av tanken innan den blir överfull.