Vad händer om ett bostadsområde är färdigbyggt och så visar det sig att det inte går att hämta avfallet här för att gatorna är för trånga, vändplanen för liten eller dörrarna för smala in till Miljöboden?

Förhoppningsvis så har Vafabmiljö kopplats in tidigt och tillfrågats eller varit remissinstans, och då har vi kunnat förhindra det i tid. Men ibland blir det tyvärr fel och då måste fastighetsägaren bygga om, flytta platsen för kärlen, sätta in en bredare dörr eller tvingas till andra kostsamma åtgärder i efterhand. Hämtstället måste godkännas av Vafabmiljö innan vi sätter i gång och hämtar avfallet. Det får inte vara farligt för chaufförerna eller för barn och boende i området.