Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Vad händer med latrinet efter att ni hämtat det?

Det tas omhand genom våtkompostering. Här kan du läsa mer om hanteringen av latrin.