Vad händer med latrinet efter att ni hämtat det?

Det tas omhand genom våtkompostering. Här kan du läsa mer om hanteringen av latrin.