Vad betyder litet, mellan, stort och 4-hjuligt kärl?

Kärl för restavfall finns i fyra standardstorlekar; litet, mellan, stort och 4-hjuligt. Det lilla kärlet har en storlek på 140 liter, mellan på 190, stort på 370 och det 4-hjuliga på 660. Tidigare har vi haft olika storlekar på kärlen i olika kommuner vilket innebär att en del har kärl som skiljer sig mot dessa standardstorlekar. Till följd av införandet av taxan kommer inte kärlbyten till standardstorlekar att göras annat än när kärlen går sönder. Kärl för matavfall finns i storlekarna 140 liter samt 240 liter.