Begränsad hjälp på Kundservice från kl 11.00 den 19 april

Vad är ett kommunalförbund?

Ett kommunalförbund är en form av samverkan för kommuner. Genom att ingå i ett kommunalförbund överlämnar kommunen hantering av specificerade kommunala angelägenheter. Det innebär att ansvaret är överlämnat och kommunalförbundet har tagit över kommunens roll för den specifika frågan. I vårt fall är det avfallshanteringen som är överlämnad. Specifikt vilken del av avfallshanteringen som är överlämnat från vilken kommun regleras genom beslut av kommunfullmäktige i våra medlemskommuner. Kommunerna beslutar också om övergripande frågor som till exempel avfallstaxa, renhållningsordning och avfallsplan.