Risk för förseningar på grund av snö och halka

Vad är en personuppgift?

Som personuppgift räknas all information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en levande person, till exempel: personnummer, namn, adress, fotografi, IP-nummer (om det kan kopplas till en fysisk person), registreringsnummer, bild, film och ljud, biometrisk information.