Vad är det för skillnad på plast och plast?

Det finns många olika sorters plast och de ska sorteras på olika sätt.

  • Plastförpackning: De förpackningar av plast som du sorterar ut skickas för materialåtervinning. Det innebär att man gör nya förpackningar av gamla. Idag är det bara 18% av plastförpackningarna som återvinns.
  • Kommunplast: En del plastprodukter kan vi ännu inte materialåtervinna. Exempel på såna produkter är pulkor, hinkar, möbler och leksaker med mera. Dessa lämnar du in på återbruken där de sedan skickas vidare till energiåtervinning hos Mälarenergi, och blir till energi och värme i våra hus.

Plast som är den övergripande benämningen är en variation av olika polymerer (polymer betyder plast och kommer från grekiskan). Polymererna kan bestå utav olika tillsatser beroende på användningsområdet, till exempel färg och mjukgörare. När väl dessa är inblandade kan ingen återvinning ske om plasterna blandas, egenskaperna skiljer sig allt för mycket åt för att göra de möjligt via mekaniska återvinning (smältning).