Vad är biokol och varför är det bra för miljön?

Biokol framställs genom en termokemisk omvandling av vedbaserad biomassa. Biomassan bryts ner och det bildas biokol, gaser och en så kallad pyrolysolja. Gaser och olja kan förbrännas och ge värme till processen och eftersom det vanligen ger ett överskott kan detta t.ex. användas till fjärrvärme.

 

Biokol ger långvarig bindning av kol vilket är positivt ur klimatsynpunkt. Biokol kan användas som jordförbättrare eftersom näringsämnen som fosfor, kväve och kalium kan bindas på ett sådant sätt att det är lättillgängligt för växter, dessutom kan användning av biokol förbättra jordens vattenhållande förmåga. Vafabmiljö har planer på att etablera en biokolanläggning på Gryta avfallsanläggning i Västerås.