Begränsad hjälp på Kundservice från kl 11.00 den 19 april

Uppdaterar ni ert register?

Vi uppdaterar våra register kontinuerligt och utgår då från de adresser som finns hos Lantmäteriet. Där framgår det inte alltid hur byggnader som finns på fastigheten används. Vi behöver då fastighetsägarens hjälp med att beskriva hur byggnaden används så att vi på ett korrekt sätt kan tillämpa miljöbalken, och även likställighetsprincipen som vi som kommun måste arbeta efter. Oftast skickar vi ett brev till fastighetsägaren för att få hjälp med information.

 

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor kring vad som gäller för din eller dina fastigheter.