När omfattas byggnaden av avgiftsskyldigheten och vilka avgifter behöver jag betala?

Byggnader där människor kan vistas och har ett behov av att avfallet tas om hand enligt miljöbalken ska ha ett avfallsabonnemang. Byggnader som har kök och/eller är ansluten till toalett kan visa att byggnaden används och ska därför betala en grundavgift eftersom de då har tillgång till att lämna sitt avfall på Återbruket.

Hämtningsavgiften betalar du för att vi hämtar mat- och restavfall. Ett tips är att du går samman med en eller flera grannar och delar kärl för att få en lägre hämtningsavgift.