Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Måste det farliga avfallet lämnas in i sin originalförpackning på Återbruket?

Nej inte alls. Däremot så underlättar det för oss och ökar säkerheten för vår personal om flaskan/burken är märkt med vad det är för innehåll. Är du osäker på innehållet? – Skriv det på flaskan/burken och meddela någon av våra miljöarbetare på plats.