Ingen sophämtning på midsommarafton i Västerås

Kommer det ske någon samordning mellan fastighetsägare från Vafabmiljös sida?

Vafabmiljö kan bistå med att ge råd om hur ni gör men initiativet och beslutet måste komma från bostadsrättsföreningarna själva.

Det finns många bostadsrättsföreningar, framför allt centralt, utan plats för ytterligare kärl. Dock skulle flera fastigheter behöva samordnas kring gemensam insamling. Detta är en väldigt bra lösning för vissa. Särskilt i trånga innerstadsmiljöer. Det krävs däremot att bostadsrättsföreningen kan enas och bilda en samfällighet för avfallshantering.