Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Kommer Avfallsplanen att uppdateras?

Utöver löpande arbete med planen i årliga verksamhetsplaner kommer utvärdering och uppdatering ske 2022 och 2026. Utvärdering sker även 2030. Eftersom Avfallsplanen fastställdes senare än beräknat så kom inte aktiviteterna igång förrän 2021. Den första utvärderingen och uppdateringen kommer därför att vänta till 2023.