Till dig vi inte kommer fram till på grund av halt väglag
Längre svarstider på kundservice

Kan kommunerna behöva skjuta till mer pengar om inte taxan täcker Vafabmiljös utgifter?

Hittills har det inte behövts. Även om det kommunala uppdraget inte varit i balans så har det funnits ett överskott i den övriga avfallsverksamheten, som täckt upp för mellanskillnaden. Men teoretiskt sett så skulle det kunna bli så, om nivån på taxan inte hänger ihop med budgeten.