Kan kommunerna behöva skjuta till mer pengar om inte taxan täcker Vafabmiljös utgifter?

Hittills har det inte behövts. Även om det kommunala uppdraget inte varit i balans så har det funnits ett överskott i den övriga avfallsverksamheten, som täckt upp för mellanskillnaden. Men teoretiskt sett så skulle det kunna bli så, om nivån på taxan inte hänger ihop med budgeten.