Kan jag välja att lämna mitt avfall till någon annan om jag är missnöjd med Vafabmiljö?

Nej. Det avfall som enligt Miljöbalken är kommunalt avfall eller avfall under kommunalt ansvar, är du tvungen att låta Vafabmiljö ta hand om. Det är en monopolställning och en myndighetsutövning och därför extra viktigt att kunder med lika behov och förutsättning, behandlas lika. Taxor och föreskrifter beslutas av kommunfullmäktige i våra medlemskommuner. Enskilda beslut om till exempel dispenser går att överklaga till Länsstyrelsen. Företag eller verksamheter som har en tillverkning eller liknande, kan däremot välja en annan aktör för att ta hand om avfallet.