Kundservice stängt 2 juni
Kundservice stängt den 2 juni klockan 12-16
Kundservice stänger kl. 15 idag

Hur sorterar jag lustgastuber?

Lustgastuber och andra gasoltuber lämnar du på Återbruket som farligt avfall. Även om de är pystomma så räknas de som farligt avfall på grund av explosionsrisken vid komprimering. De ska därför inte läggas i metallinsamlingen.