Hur skyddas dina personuppgifter?

För att skydda dina personuppgifter arbetar vi med att se till så att de skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik. Detta innebär att vi kan se till att endast behöriga personer har tillgång till olika typer av personuppgifter. Våra anställda får ta del av utbildning i GDPR och det finns information på vårt intranät om hur vi arbetar med personuppgifter.

Dina personuppgifter utgör en del av förbundets allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Före ett utlämnande genom för vi en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.