Hur ska man veta hur stor plats avfallsutrymmet tar, när man ritar och projekterar ett nytt hus eller bostadsområde?

Det finns jättebra verktyg och schabloner för hur mycket utrymme som behövs för ett visst antal lägenheter, som tagits fram av branschorganisationen Avfall Sverige. Vafabmiljös experter hjälper byggherrar och kommunernas plan- och bygghandläggare med att använda dessa.