Hur ska jag läsa fakturan och beloppen?

När det är en faktura som avser hela året delar du årsbeloppet med 365 och tar det sedan gånger det antal dagar som fakturan avser. Om det gäller ett sommarabonnemang delar du årsbeloppet på sommarperiodens totala dagar (153 st) och multiplicerar med antalet dagar på fakturan.

Länk till instruktion för hur du läser fakturan.