Hur påverkas jag som redan sorterar ut mitt matavfall idag?

Svar: Om du exempelvis bor i villa och redan idag sorterar ut ditt matavfall i brunt kärl sker ingen förändring. Har du hemkompost kommer din årsavgift att öka något.

Läs mer i Avfallstaxa 2024.