Hur påverkas grundavgiften av den nya taxan?

Svar: Grundavgifterna blir oförändrade.