Till dig vi inte kommer fram till på grund av halt väglag
Längre svarstider på kundservice

Hur påverkas grundavgiften av den nya taxan?

Svar: Grundavgifterna blir oförändrade.