Kundservice stängt 2 juni
Kundservice stängt den 2 juni klockan 12-16
Kundservice stänger kl. 15 idag

Hur mycket av avfallet på Återbruket återvinns?

Ungefär 97-98 procent av avfallet som lämnas in till Återbruket material- eller energiåtervinns. Det är en stor vinst för miljön och jordens resurser!