Ingen sophämtning på midsommarafton i Västerås

Hur mycket av avfallet på Återbruket återvinns?

Ungefär 97-98 procent av avfallet som lämnas in till Återbruket material- eller energiåtervinns. Det är en stor vinst för miljön och jordens resurser!