Till dig vi inte kommer fram till på grund av halt väglag
Längre svarstider på kundservice

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina data så länge det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig och gällande lagstiftning, till exempel arkivlagen.