Hur kan vi förhindra att utomstående slänger sopor i våra kärl?

Det finns olika tekniska lösningar med lås, taggar, och lock som låser sig i vissa lägen på kärlen. Kärlskåp med lås kan också vara ett alternativ.