Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Hur hanteras slaktavfall och döda djur?

Vi tar inte emot slaktavfall på våra anläggningar. Slaktavfall ska hanteras enligt Jordbruksverkets regler för animaliska biprodukter (ABP).

För hjälp, kontakta Länsstyrelsen eller länsveterinär. Du kan gräva ner döda sällskapsdjur enligt Länsstyrelsens riktlinjer.

Läs mer på Länsstyrelsens webb