Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Hur gör man om man är osäker på om ett något är farligt avfall eller inte?

Titta i vår sorteringsguide på vår webb. Om du fortfarande är osäker – ta med den till Återbruket och fråga våra kunniga miljöarbetare. Hellre en gång för mycket än en gång för lite.