Hur fungerar slamtaxan?

Taxa för tömning av slam består av en fast och en rörlig avgift. Den fasta delen inkluderar framkörning samt tömning och baseras på transporten. Den rörliga avgiften beror på anläggningens storlek och baseras på tömningstid och behandlingsvolym. Taxan ska vara rättvis och hushållen ska betala de faktiska kostnaderna som finns för slamtömning på den aktuella anläggningen. Därför har vi bland annat anpassat avgiften för slangdragning så att den är uppbyggd på samma sätt i alla kommuner. I vissa kommuner har man tidigare subventionerat vissa avgifter, exempelvis slangdragning, bomkörning eller behandling. I det nya upplägget tydliggörs vad de olika delarna i slamtömning faktiskt består av och hur mycket det kostar.