Finns visselblåsarfunktion på Vafabmiljö?

Ja, om du har fått kännedom om att det förekommer korruption, oegentligheter eller allvarliga missförhållanden i våra verksamheter kan du använda dig av vår visselblåsarfunktion. Med visselblåsarfunktionen kan du anonymt anmäla misstanke om att det finns allvarliga missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram och där du upplever att det inte är möjligt att hantera frågan öppet inom Vafabmiljö.

 

Det kan exempelvis vara misstanke om:

 • Mutor och korruption
 • Bedrägerier
 • Intressekonflikter
 • Otillbörliga konkurrensbeteenden
 • Otillåten hantering av insiderinformation
 • Stöld och förskingring
 • Trakasserier
 • Brott mot mänskliga rättigheter
 • Miljöbrott

 

Vafabmiljös ordinarie rutin är att medarbetare anmäler misstanke om allvarliga oegentligheter till närmaste chef. Om det av någon anledning inte är möjligt eller lämpligt att ta upp ärendet med närmaste chef finns möjligheten att meddela synpunkter till chefens chef, facklig företrädare eller HR.

 

Anmälan

Du kan göra din anmälan via tre olika vägar. Via ett digitalt formulär på webben, telefon under kontorstid och postalt med brev.
Nedan ser du tillvägagångsätten.

 

 • Gör en anmälan via webben
  Med den här länken kan du lämna in din anmälan digitalt och anonymt.
 • Gör en anmälan via telefon
  Du kan göra en anmälan genom att ringa företaget Interaktiv säkerhet på 0770-455 594. De har telefontid mellan 9-17 på vardagar.
 • Anmälan via brev
  Du kan även skicka din anmälan via brev till: Interaktiv Säkerhet ”Vafabmiljö”, Norrgatan 10, 432 41 Varberg