Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Får jag ta saker som andra har slängt på återbruket?

Nej. Avfall som slängs på återbruken kan vara direkt farligt för människor och är därför olämpligt att försöka ta eller använda.