Risk för förseningar på grund av snö och halka

Avfallsabonnemang eller inte?

Abonnemanget består av två delar, en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften betalar du om du äger en byggnad där det kan uppstå kommunalt avfall/hushållsavfall (sådant avfall som du lämnar på Återbruket och som inte ska läggas i kärlen för mat- och restavfall, till exempel stort och skrymmande avfall eller farligt avfall). Flera grundavgifter kan därmed behöva betalas på en och samma fastighetsbeteckning.

 

Hämtningsavgiften är kopplad till det avfall du slänger i kärlen och du betalar för att vi tillhandhåller kärlen och hämtar ditt avfall.