Avfallsabonnemang eller inte?

Abonnemanget består av två delar, en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften betalar du om du äger en byggnad där det kan uppstå kommunalt avfall/hushållsavfall (sådant avfall som du lämnar på Återbruket och som inte ska läggas i kärlen för mat- och restavfall, till exempel stort och skrymmande avfall eller farligt avfall). Flera grundavgifter kan därmed behöva betalas på en och samma fastighetsbeteckning.

 

Hämtningsavgiften är kopplad till det avfall du slänger i kärlen och du betalar för att vi tillhandhåller kärlen och hämtar ditt avfall.