Är målen och aktiviteterna i Avfallsplanen tillräckliga för att vi ska nå ett hållbart samhälle?

Förhoppningsvis. Planen är en avvägning mellan vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Det är viktigt att påminna sig om att Vafabmiljö och kommunerna också har ett renhållningsansvar. Det får inte bli så att avfallsmängderna minskar hos oss men dumpning i naturen ökar. Ska vi nå ett hållbart samhälle krävs att var och en hjälper till och anstränger sig.