Är det alltid bättre att återanvända i stället för att återvinna eller låta något gå till avfallsförbränning?

Nej. Vissa ämnen och produkter vill vi få bort från samhällets kretslopp och då ska de inte återanvändas. Exempel på det är byggmaterial med asbets. Ett annat exempel är gamla plastleksaker som innehåller farliga mjukgörare, som barn inte ska leka eller tugga på. Lämna i stället in asbets som farligt avfall och plastleksaker på Återbruken eller i kärlet för restavfall.