Ingen sophämtning på midsommarafton i Västerås

Är allt restavfall verkligen bara sådant som inte kan återvinnas utan måste energiåtervinnas?

Nej tyvärr inte. Undersökningar visar att endast en tredjedel av hushållsavfallet som lämnas som restavfall är rätt sorterat. Ungefär en tredjedel utgör förpackningar som kan materialåtervinnas och en tredjedel utgör matavfall som kan rötas och bli till gas och rötrest. Här behöver vi alla bli bättre så att mängderna som skickas till energiåtervinning kan minska.