Begränsad hjälp på Kundservice från kl 11.00 den 19 april

Ansvarar Vafabmiljö för alla gamla soptippar/deponier i vår region?

Nej. Vafabmiljö ansvarar för de större deponierna. Sänkmossen i Fagersta, Isätra i Sala, Annelund i Enköping, Vätterskoga i Skinnskatteberg, Norsa i Köping och Gryta i Västerås. Därutöver finns det många nedlagda deponier som kommunerna själva har ansvar för. Vissa av dessa är klassade som riskklass 1 och 2 i MIFO-klassificering och dessa deponier ska åtgärdas först.