Sommarhämtning upphör vecka 38-39

Tid: 19 sep 00:00
- 2 okt 00:00

Plats:

Sommarhämtningen för mat- och restavfall börjar närma sig sitt slut. Det avser småhus med ordinarie sophämtning under sommarperioden mellan veckorna 18 - 39.

För dig som har sommarhämtning av avfall tömmer vi sista gången för säsongen vecka 38 respektive vecka 39, beroende på om du har tömning jämn eller ojämn vecka.