Foto: Per Groth

Pappersförpackningar

Detta kan du lämna:

Rena pappersförpackningar och kartonger. Till exempel:

  • Mjölkpaket
  • Yoghurt- eller filpaket
  • Mjölpåsar
  • Pastapaket
  • Äggkartonger
  • Papperskassar
  • Omslagspapper
  • Tvättmedelspaket

Vad händer sedan?

Insamlade pappersförpackningar sorteras och balas och körs sedan till pappersbruket. Papperet blir nytt papper, antingen nya förpackningar eller papp utanpå gipsplattor. Fibrerna i pappersförpackningar och wellpapp kan återvinnas upp till åtta gånger innan de är utslitna. Vid papperstillverkning av returmaterial sparas 15 procent av den energin som går åt vid papperstillverkning med ny råvara.